Home Өгүүллэг “НАМРЫН ЦЭЦЭГ” өгүүллэг төгсгөлийн “4-р хэсэг”

“НАМРЫН ЦЭЦЭГ” өгүүллэг төгсгөлийн “4-р хэсэг”

0 second read
0
1
2,097

5 жилийн өмнө Хулан Төмөрбаатарыг даган Соло.нгост хөл тавьлаа.Эхний 14 хоног Төмөрбаатар Хуланг жар.гаах шиг л болжээ. 14 хоногийн дараанаас аа.ш нь хув.ирч гэртээ ирэ.хээ больж а.рхи ууж

агса.н тавин га.р хүр.дэг болж. Гэр.ээс гаргах нь бит.гий хэл гаднаас нь тү.гжээд явдаг болжээ. Хулан хол.боо ба.рих ямар ч боломж байсангүй.Харин тэрээр Монг.олоос явахдаа Уудмын хүү.хдийг тээ.ж

байгаагаа мэдэж байжээ. Харин Төмөрбаатар гэд.эс нь том.роход сая нэг м.эдэж өөрийнх нь хүү.хэд гэж бод.сон юмсанж. Ингээд жирэ.мсний хугац.аандаа арай дээр зоду.улахгүй ч сэт.гэл зүй.н

дар.амт хүчирх.ийлэл дунд Хулан хар.ь нутагт хайртай хүү хань 2оо санагалзан өөрийгөө ал.маар байвч охи.ноо бодон ш.үд з.уун тэс.сээр 2 яс с.алав.. Ох.ин өдрөөс өдөрт өсөн то.рниж 3нас хүрэ.хэд аавтайгаа

дэндүү гэмээр ад.илхан болоход Төмөрбаатар уур.лан Хуланг үхт.элүүт бол.тол нь зод.оод гар.аад явжээ… Хулан одоо л я.вы гэж шийдээд цон.хоороо ох.иноо тэв.рэн гарсан аж. Гэлээ ч ээж охин 2т очих газ.ар

үн.эндээ байс.ангүй сохор зо.ос ч байсангүй. Бүсгүй самбаа.члан шууд Монгол.ын эл.чин с.айдын яам руу зорин ал.хсаар арай гэж хүрчээ. Азаар элэ.г нэ.гт ах дүүс нь ээж охин 2г уриа.лагхан хүлээж авч ас.арч тэ.тгэж.. Хулан нэг л б.иш бай.санд Монгол руу шууд буц.аахаа аз.наад бүрэн шин.жилгээ өгөхөд сэтгэл сана.анаас үүдэ.лтэй ходо.одны хо.ртой хав.дар эхэн үедээ явж байна гэсэн хариу авав. Үйл.ийн үр д.агавар гээч нь л энэ байх гэж Хулан бодсон ч охиныхоо төлөө тэмцэж 2жил элэг нэгт ах дүүсийнхээ ачаар эм.чилгээ хийлг.эсэн боловч амжи.лтгүй болжээ.. Бүсгү.йн сүү.лийн хүсэл нь охиноо аавтай нь уулз.уулж хүүгээ нэг үнэ.рлэх хүслэн байлаа.. ~Ай эх хүн гэж хэдий му.нхаг ч үрий.нхээ төл.өө үхлэ.эс ч зу.гтаах тэн.хээтэй хүмүүс~Хулан

бүх үнэнээ Уудамд хэл.сэнгүй зүгээр л хөдөө нутаг руугаа явлаа чи охиноо ав би жаргалтай амьд.армаар байна гээд яваад өгч. Энэ удаад Уудам юуу ч хийж чадс.ангүй минийх биш гэж хэл.мээр байвч охин дүрээрээ Уудмыг дуура.йсан байх бөгөөд ах нь ч эл.гээ та.ньж дүүгээ халамж.илж байхыг хараад Хуланд юуу ч хэлэлгүй я.вуулж гэнэ. Хулан нутагтаа ээ.ж аа.вдаа очин золгож тэндээ ө.өд болжээ.. Нандин харин Уудамыг гэх сэтгэл нь огт өө.рчлөгдсөнгүй. Охиныг нь ч мөн хүлээн зөвшөөрч.. Ц: Та миний шинэ жи.нхэнэ ээж үү Н: Юу гэсэн үг вээ миний охион Ц: Миний ээж хэлэхдээ чи миний төр.сөн о.хин биш ээ одоо чам.айг аав ээжид чинь аваа.чиж өгий гээд л уй.лаад байсан Н:Тиймээ үр минь би чиний жинх.энэ э.эж Нандин өөрөө өнч.ин ө.ссөн ч энэ 2 хүүхдийг тийм зо.влон хэзээ ч амсу.улахгүй жин.хэнэ

ээж нь би шүү гэж өөртөө ха.туу хэлэв. Уудам Нандин 2 хуримаа хийж албан ёсоор гэр бүл болов. Монгол улсад Уудамынх гэдэг айл гал голомтоо бадраалаа. 1жилийн дараа Нандингийн бие.ний юм и.рэлгүй 1сар болсныг анзаарчээ. Яаран эми.йн сан руу гүйн те.ст хэд хэдийг аваад гэртээ оров. Нандин бүх тес.тээр ша.лгалаа нүдэндээ ч итгэсэ.нгүй 2 зу.раас тиймээ тэр удаан хүлээсэн 2 зур.аасаа нули.мс бадл.алтай нүдээр шир.тэн мэл.мэрлээ. Бүтэн жил хүлээсэн юм шүү дээ. Шууд Уудам луу залгалаа… У: Байна уу хайраа.. Бид 3 цэцэрлэгээ тараад гэр лүүгээ орж явна. Миний хайр ирэх болж байна уу.. Утас тасрав. Уудам гэрлүүгээ орлоо Нандин но.йлын өрөөнд хөлөө жи.йн сууж хэнг.энэтэл уй.лж байх нь тэр. Хүү охин 2 нь гайхан харж ааваа та ээжийг гомд.оочихсон юмуу гэж асууна. Нандин үгүй дээ үгүй

хонгор үрс минь та 2 минь дүүтэй болох нь би дэндүү азтай эмэгтэй юмаа. Хайраа бид 5лаа боллоо гээд гэр дүүрэн орил.олдов. 9сарын дараа… Намар Нандин хөөрхөн ихэр хүү охин 2 төрүүлэв. Уудам хүүхдүүддээ Ирмүүн Энгүүн гэж нэр хайрлав. Энэ бол намар ургасан хайрын цэцэгс Амьдрал сайхан дэндүү гоё. Уудамынх гэдэг айл элэг бүтэн энх тунх эв найрамдалтай амьдарсаар байна… Амьдрал чамд би шунан дурлах тусам чи өнгө орж гэрэлтсээр байх юм.. Төгсөв.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…