Home Өгүүллэг “5 ЖИЛИЙН ДАРАА” өгүүллэг “1-р хэсэг”

“5 ЖИЛИЙН ДАРАА” өгүүллэг “1-р хэсэг”

0 second read
0
0
1,148

Өнөөдөр Төгөлдөрийн хувьд аз гийсэн өдөр байлаа. Дүн өвлийн хүй.тэн орой байсан хэдий ч дан цамц.тай байшин тойрон гүймээр санагдлаа. Өнөөдөр Төгөлдөр туша.ал дэвшин хэлтсийн дарг.аар

томил.огдон компанийн зах.ирал түүнд багагүй үүрэг хари.уцлага бас итгэл хүлэ.элгэн өгчээ. 10 гаруй хүнтэй алба толг.ойлох болсондоо Төгөлдөр өөрийн эр.хгүй баяртай байлаа, саяхан л жирийн нэгэн

ин.женер байсан биш үү. Одоо ажилдаа улам их өөрчлөлт шинэ.члэлтүүдийг хийж, бод.ож байсан олон зүйлээ ажил болгоно доо. Төгөлдөр тэр даруй ажил тара.хыг хүлэ.элгүй утсаа шүүрэн авч

хэсэг нөх.өдрүү зал.гаад сэтгэл ханга.луун гарч товлосон зо.огийн газа.рлуу зүглэн одлоо. . . Баасан гариг болоод ч тэрүү хөл хөөр ихтэй газар булангийн шир.ээнд тухлан суулаа. . Уянга ажлаа тараад

ээжийнхээ гэрэ.эр дайран охиноо ава.хаар явлаа. Хаалга нээ.гдэнгүүт инээд алдан дэвхэ.цсээр ох.ин нь тосон ирлээ. Уянга цай ч уу.лгүй охиноо хувца.слан аваад хари.хаар яарлаа, эмээ баяртай хэмээгээд

бяцхан охин нь дэвхрэн дэгд.сээр Уянгад хөтлүүлэн гарлаа. Уянга охиноо хөтлө.лцөн гэртээ хариад зурагтаа за.лгаж ор.хиод хоолоо хийж эхлэв. Одоо дөнгөж л 4 настай охинт.ойгоо цэцэрлэгийн сонин хачныг яри.улан инээсээр суутал нэг цаг хартал 21 цаг өнгөрч байхаар нь утсаа авч Төгөлдөрлүү залг.атал хэсэг дууд.аж байгаад таг боллоо. Өнөөдөр бас л хэмээх бодол Уянгаагийн толг.ойд хар.ван орж ирлээ. Сүүлийн жилүүдэд Төгөлдөрийн утсаа тас.лан алга болж шөнө.дөө хала.мцуу ирэх нь эрс ихэ.ссэнд Уянга битүүхэн түг.ших болсон билээ. Хаа очиж Төгөлдөр сог.туу ирээд элдэв зан гар.гана гэж үгүй, хичнээн ч сог.туу байлаа гэсэн охиноо сэ.рээчихнэ гээд өлм.ий дээрээ сэм гэт.сээр орж ирэх нь эхэндээ Уянгад их л инэ.эдэмтэй сан.агддаг

байсан сан. Тэгээд л ох.иноо заавал хэсэг өхөө.рдөн харж байж орондоо ордог зурш.илтай болсон. Ялангуяа байнга хамт уу.даг хэдэн нөх.өдтэй бо.лсонд нь Уянга туйлын ихээр дургү.йцэвч энэ тухай нь хэд хэд хэлээд сүүлдээ хэр.үүл болж дууссан билээ.Эхэндээ ганц 2 п.иво ууга.ад гээд орж ир.эхэд нь Уянга төдийлөн то.одоггүй байсан ч сүүлдээ у.ух нь ол.ширч, хэд хэдэн удаа гуй.влан ирэхэд нь охи.ноо ээжи.йндээ өгч байгаад сүрхий зэм.лэн анх удаа Төгөлдөр тэр 2 хоорондоо зад хэр.элдэж үзжээ. Уянга охин.ыхоо дэргэд мууд.алцахыг хүс.дэггүй болохоор хагас сайн өдрийг хүл.ээж байгаад ёс юм шиг л

хэрү.үл өдөж уур.лаж, уй.лж уца.арлаж эхэлдэг болсон билээ. Энэ нь Төгөлдөрт харин ч гэртээ ха.рих, тэр тусмаа хагас сайн өдөр охиноо өгч яв.уулаад Уянгатай хэрэ.лдэж өнж.инө гэж бодохоор л өөрийн эрхгүй үстэй то.лгой өр.вийж гэртээ харих ч хүс.элгүй болсоор удаж байгаа билээ. Харин хаа очиж Төгөлдөр шиг сайн аав бай.хгүй бөгөөд ганц амин сү.нс нь бяцхан ох.ин нь байлаа. Аавынхаа хац.арт булц.гар ягаан хацраа нааж байгаад Төгөлдөрөөр юу л хийлгэе гэнэ дур.аараа хийлг.эдэг ганц хүн нь түүний бяцхан ох.ин нь болсон билээ. Сүүлийн 1 жилийн турш иймэрхүү маргаа.нтай амьда.рсаар сүүлдээ Уянга ч

өөрөө хэрүү.лээс за.лхаж гүйцлээ. Хичнээн ч уур.лаад Төгөлдөр өөрийгөө их у.уж байна гэж зөвш.өөрдөггүй бөгөөд ажлаа тараад ганц нэг пи.во ууга.ад хари.хад бу.руу юу байна гэж бат.тай бодох болжээ. . .Өнөөдөр бас л уу.ж байгаа биз шөн.ийн 2 цагийн үед нэг л их пи.во ханхл.уулсан хүн ирж хэр.эгтэй юм шиг охин.оо гөлө.рч өнгийнө биз. Уянга өөрийн эр.хгүй ду.ргүйцэн ирэхээр нь тосч байгаад зад хэрэлд.мээр сан.агдлаа, даанч хүүхдийн хүмү.үжлийн тухай өөрийн он.олтой бол.охоороо тэр хэзээ ч охи.ныхоо дэргэд бие биеэ хяла.йж хэрэ.лдэж байг.аагүй билээ. Өдөржин цэцэрлэг дээрээ тогл.ож өнжсөн

охиноо унту.улаад, аяга өтгөн кофе хийж аваад зурагтынхаа өмнө тухлан суу.гаад амь.драл нь яагаад ийм бо.лсоныг эргэц.үүлэн бодож өнгөрсөн амьд.ралаа нэгд нэгэнгүй эрг.эн санах гэж хичээлээ. Уянгад цаг ханга.лттай байлаа, Төгөлдөр тэртээ тэргүй шөнө.өс нааш ир.эхгүй

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…