Home Өгүүллэг “ЭГЧ ДҮҮС” өгүүллэг “4-р хэсэг”

“ЭГЧ ДҮҮС” өгүүллэг “4-р хэсэг”

0 second read
0
0
832

Хүн ам.иа хорло.ход хэн нэгэн нөлөөл.сөн бол тэр хүн нь талийгаа.чийн үх.элд буру.утай ч хэзээ ч хэр.эг хүлэ.эдэггүй. Шуд.арга бус сана.гдахгүй байна уу? Хэн ч үх.ье гээд л үхчих.дэггүй. Ами.а

хорл.осон хүнийг ний.гэм сул дорой гэж үз.дэг ч, тэр хүн дотроо юу бо.дож, хэр их ш.аналж байснийг хэн ч мэд.эхгүй. Гагцхүү үх.сэн хойно нь л ойлг.ох шиг болно… Үжинтай ярих зуур Бүжмаагийн найз

зал.уу болон тэр Халиун гэх охи.ны талаар сонссоноос хойш дотор ар.зайж, тэр хоёр хүн дү.үгийн минь ү.хэлд бу.руутай юм шиг сана.гдаад явчихав. Мэдээж дүү минь тийм зүйл хи.йх ёсгүй бай.сан

шүү дээ. Нэг бодлын дөнгөж 20н хэдтэй хүүхдүүд тийм зүй.лээс болж нэгнээ үх.элд хү.ргэх нь юу л бол. Бур.хан минь! Миний толгой яг дэлбэ.рэх нь ээ…Юу ч гэсэн заа.вал тэдэнтэй уул.заж үзэх хэрэгтэй.

Үжинтэй уулзчи.хаад би гэрлүүгээ харих замдаа Улаанбаатар хот хэр их өөрчлөгдсөнг анзаарахтайгаа болсон байлаа. Ээж ч тэр, Үжин ч тэр, би ч тэр Бүжмааг ам.иа эвгүйтг.ээгүйг бат.тай мэдэ.хгүй ч, цаанаасаа л

мэдэрч байлаа. Хатуу.жилтай аав минь на.с ба.рж, ээж минь хөгш.ирч, харин би алс холын америкруу нэг ч ирэхг.үйгээр явсан минь Бүжкад үнэхээр муу.гаар нөлөөлж ээ. Үжингээс тодруулж асуусны эцэст 5 сарын 16нд тэр Клинтон гэх зочи.д буу.длын рест.оранд Бүжмаа найзуудынхаа хамтаар нэгнийхээ төрсөн өдрийг тэмдэ.глэж байгаад на.с бар.сныг мэ.дэж авлаа. Үнэндээ яаж ч бодсон хэн нэгэн ам.иа хор.лохыг шийд.сэн бол тийм газар бас тийм цагийг сонго.хгүй. Тэгэхдээ тэр э.м бас гэрэ.эслэл юу юм бол? Цагда.агийн газар а.миа хор.лолт гэдэгт бүрэн итгэ.лтэй байгаа. Ямар нэгэн хэр.эгтэнг

илрү.үлэх шаардла.гатай болох учраас, хэрги.йг тэгэс хийгээд л хаач.ихвал тэдэнд амар биз… Гэртээ хари.ад би санаа.гүйгээ санаж Бүжмаагийн өрөөг нэг.жиж үзэ.хээр шийдэв. Түүний өрөө үргэлж эмх цэгцгүй, хаана юу байгаа нь мэд.эгдэхгүй замб.араагүй байдаг ч дандаа их сайхан үнэрт.дэг нь одоо ч яг хэв.ээрээ байна. Уран зохиолын ном худалдан авах их дуртай ч, хэзээ ч дуус.гадаггүй, дунд хэсэгт нь хавчуурга шургу.улж орх.их муу зурш.илтай. Дунд хүртэл уншаад орх.исон номнуудыг нь нээгээд үзтэл хэн нэгнээс ирсэн зах.ианууд байх нь тэр. Одоо гараараа захиа бичдэг хүн байдаг хэр.эг үү? Их но.той сана.гдаад явчихлаа. Энэ захианууд дүүгийн минь

үх.элтэй холб.оотой байж болз.ошгүй учраас би бүгдийг нь номон завсраас хайж олоод унш.ихаар суулаа. “Сайн байна уу, Үзэсгэлэнт Бүжмаа? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өөрт чинь ухаангүй дурласан нэгэн залуу байна. Хэрвээ та зөвш.өөрвөл өөрийг чинь болз.оонд ур.их гэсэн юм.” Иймэрхүү захиа 12 ширхэг байв. Захиа болгон дээрээ өөр хаяг зааж, тэнд нь очи.хыг гуй.сан байна. Агуулгыг нь унш.вал Бүжмаа түүнд хэзээ ч хариу бич.их байтугай хэлсэн газарт нь очо.огүй бололтой. Зарим захианууд бага зэрэг хууч.ирсан байхыг харахад энэ захиан.уудыг их удаан хугацааны зайтай хүл.ээж авч байсан бололтой. Бүх зүйл улам л нуу.цлаг бол.оод байна. Миний мэдэ.хгүй

маш их зүйл, тани.хгүй маш их хүн байна. Ширээндээр овоо.лсон номны хуудасн.уудыг эргүүлж дуусаад, шургуулг.ануудыг нь нэг нэгээр нь нээж үзлээ. Үжинтэй авахуулсан зураг.нуудыг огт жааз.лаагүй ч ойр ойрхон хардаг бололтой гэмээр, үзүүр нь нугл.арч урчи.йсэн байна. Миний үе үехэн явуулдаг тэмдэглэлийн дэв.трүүд байх чинь! Даанч Бүжмаа дотор нь нэг ч зүйл бич.ээгүй шинээр нь хадгалж ээ. Тэгэхдээ завсар нь нэг нэрийн хуу.дас шиг зүйл байна. Эмэгтэ.йчүүдийн эмн.элгийн эмч.ийн нэрийн хуудас… Үүнд гайх.аад байх зүйл алга. Дүү минь өөртөө анхаарал тав.их дуртай байсан. Тэр

занг нь би үргэлж хүнд.элдэг. Бүжмаа энэ тэмдэ.глэлийн дэвтр.үүд дээр өөртөө тохи.олдож байсан зүйлсээ өдөр болгон биш юм аа гэхэд хааяадаа нэг тэмд.эглээд байсан бол ямар гоё вэ… Дугтуйтай зүйл байх чинь … Нээгээд үзвэл түүний хамгийн дуртай хамтлагийн тоглолтын таса.лбар хоёр ширхэг байв. Бурхан минь! Тэр тоглолт болох өдөр нь 6 сарын 2н байна шүү дээ! Өнөөдөр яг 6н сарын 2н гэдгийг сан.аад би өөрийн эрх.гүй уй.лав. Дүү минь ам.ьд байсан бол яг одоо тогл.олтоо

үзэх гээд л явж б.айх байсан… Гэвч хэрвээ энэ тасал.барыг дүү минь өөрөө авсан бол а.миа хор.лох талаар хэзээ ч бо.доогүй нь үнэн болно шүү дээ… Би ха.йж олс.он бүх зүйлсийнхээ талаар Үжинд утсаар дуул.гахаар залгав. Тэр захианууд болон тасал.барын талаар юу ч мэ.дэхгүй байна гэв. Ярианы төгс.гөлд би Үжингээс дүүгийнхээ найз залу.утай яаж хол.богдож болох талаас асуутал түүний дуга.арыг өгөв. Би тэр за.лууг нэг ч хар.аагүй хэрнээ үнэ.хээр үзэн я.даж байна. Бүжмаа ам.иа алдч.ихаад байхад манайд ирэх байту.гай нэг ч холбог.дсонгүй. Дугаарлуу нь залг.атал нэгэн барг.илдуу хооло.йтой

залуу авч байна. Ярианы өнгийг нь сонс.вол дөнгөж унт.аад сэрсэн юм уу гэмээр ной.рмог, бага зэргийн гун.игтай сонстоно. Түүнд би Бүжмаагийн эгч Баярмаа гэдгээ хэлтэл хэсэг чимэ.эгүй байснаа уулзахыг зөвшө.өрөөд намайг гэртээ урив…

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…