Нүүр Сонин хачин Тансаг хурим хийсэн Ари хоёр дахь залуугаа сонгож, охиноо дүүтэй болгоно

Тансаг хурим хийсэн Ари хоёр дахь залуугаа сонгож, охиноо дүүтэй болгоно

0 секунд уншина
0
0
194

Кино урлагийн салбарыг өнгөлөх үлгэр жишээ хос байсан Ари, Бидо нар тус.даа амь.дарсаар хоёр жилийг үджээ.

Их хотыг дорг.иож, олны анхаарал тат.сан тан.саг ху.рим хийсэн “Маск” прод.акшны жүж.игчин Д.Бямбадорж, Б.Ариунчимэг нар дун.даасаа нэг охин.той. Оюутан ахуй наснаасаа бие, биесээ таньж, үерх.сэн тэдний хайрын тү.үх тун сонирхолтой. Хэн, хэнийхээ ан.хны ха.йр нь байж, мөрөөдлийн хури.маа хийгээд амжс.ан тэд хури.мынхаа нэг жилийн ойгоор хамт.ын амь.дралдаа цэг тавьсан.

Тэдний салс.ан шалтгаа.ныг жүжиг.чин Б.Ми.шээлтэй холбож тайлбарладаг.

Учир нь “Нада.ар тогл.осон ха.йр” жүж.иг дэлгэ.цийн бүтээл болж, залуу жүжи.гчид болох Б.Ми.шээл, Бямб.адорж, Цоо.ж нар тоглосон. Кино.ны үеэр залуу жүжиг.чид хоорондоо учи.р ургу.улсан нь Ариги.йн чи.хэнд хүр.сэн гэгддэг.

Ийн юу.наас ч дут.ахгүй, үлгэр жишээ бол.сон, төгс гэмээр х.осын амьд.рал нэг л өдөр дуу.сгавар болов. Ган.ц бие ээж.ийн эгнээнд шилж.сэн Ари хэсэг ган.цаар явс.ан ч төд уда.лгүй ээлж.ит ам.рагаа сонг.он, хоёр дахь амь.дралаа эхлүүл.эхээр эрс шул.ууджээ. Ээлжит амраг.аа олноос ихэд ну.уцалж буй тэрээр уд.ахгүй амар.жих аж.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Сонин хачин

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *