Home Өгүүллэг “ХОС ЗҮРХ” өгүүллэг “2-р хэсэг”

“ХОС ЗҮРХ” өгүүллэг “2-р хэсэг”

2 min read
0
0
1,839

Ямар ду.гаартай байлаа даа, хаа.гуур яв.чихваа энэ монг.олын за.мыг ээ нээрээ гэж хэл.эхдээ бай.ж с.уух газраа о.лж яд.сан Темка анхны хар.цаар дурл.асан бүсг.үйнхээ сууж явсан та.ксиг алдса.ндаа

гал.зуурах нь хо.лгүй бач.имдаж байлаа. Нүд.нийх нь ха.рц нэг л то.гтох ян.згүй ийш тийшээ горьд.логын харц.аар хичээн.гүйлэн ха.рах нь үнэхэ.эр л сэтгэл нь хаа нэгтэй алдуу.ран од.соныг гэрчл.эх

аятай… Хамаг б.иеэ хөлөр.сөнийг сая л нэг мэд.эрлээ гэсэн шиг жолоон.оосоо тас зу.урч явсан га.раа түр салг.ахтайгаа болж хажуу суудлын зав.сраас цэвэр.хэн цаг.аан ал.чуур аваад нүүрн.ийхээ

хү.йтэн х.өлсийг арчив. Ядаж гэри.йнх нь хая.гийг мэд.эж авс.ан бол, дараа да.хиж уулз.ах аз та.арах болов уу гэж тү.мэн зүйлийг өөрө.өсөө асу.усаар гэртээ хар.ьхаар жолоо.гоо урам.гүйхэн эргүүллээ. Нээрэн

нөгөө гарч яв.сан гоо сайх.аны төвө.өс хай.ж болох юм байна ш дээ… хэмээн их л то.м зү.йлийг ол.оод мэд.чихсэн аятай нүд.эндээ яли.мгүйхэн инээ.мсэглэл тодр.уулан жаа.хан хүү.хэд шиг сэт.гэл нь

гэгэлзэв. Темка өдий 22 насл.ахдаа Мон.голд өнгөр.өөсөн цаг хуг.ацаа дэн.дүү бага. Өөрийн гэсэн зо.рилго т.эмүүлэлтэй, ажи.л амьдр.алтай бас ч хүү нэлээн чинэ.элэг айл.ын гэр бүлд төр.сөн боло.хоор аливаад нэл.ээд шаард.лага өнд.өртэй хан.ддаг нь бусдын нүд.энд хэр бар.гийн хүн ойрт.хооргүй и.хэмсэг ха.рагддаг байв. Гэтэл энэ уд.аагын явда.л түүний сэтг.элийг анх удаа догд.луулж, харц юу өг.үүлж чад.дагыг, зүр.х хич.нээн хүчтэй цохи.лдогыг мэд.рүүлэх шиг болов. “ Roy.al ”гэж байхыг бо.двол нилээн л баяч.ууд ордог газ.ар бололтой, хэдээс онго.йдог юм бол гэтэл ирэх.гүй бол яанаа. Хэрвээ мэ.дсэн бол өч.игдөр ш.ууд явж очоо.д л тани.лцдаг байж, миний энэ хэр.эггүй бар.дам занг дээ… эндээс л оло.хгүй бол надад өөр хайг.аад оч.их газ.ар байгаа билүү? хэмээн сэт.гэлээ өвдт.өл хэдэн з.уун удаа гүн бод.олд автна. Хүүе тэр нэг хүн о.рж яваа харагдана 10цагт нээ.дэг юм байна, чамайг би ө.нөөдөр энд ир.тэл чинь хү.лээх болноо. Хэрвээ бур.хан гэж байдаг л юм бол тү.үнтэй учру.улж өг.өөч хэмээн бур.ханд нээх сүж.иггүй

атл.аа залб.иран гу.йж хүртэл нэг үзэв. 2цаг 3цаг 6цаг ир.сэнгүй…энд ажилд.аггүй юм байна. Өчигдөр л ирж үй.лчилгээнд о.рсон юм болов уу, эсвэл дотор оро.од ас.ууж үз.дэг юм билүү гэхдээ юу гэж асу.уна гэж? эндээс өч.игдөр гарч я.всан бүс.гүй хэн юм гэх үү, ядаж нэ.рийг нь мэд.сэн бол бүх зүйл ам.архан байх.гүй юу. хэмээн цөх.рөнгөө бар.ж ба.йтал утас нь ха.нгинав. -байна. -аан та өнө.өдөр хурал.тай гэсэн бүгд бэ.лэн бо.лчихсон таныг хүлэ.эж байна, та хэз.ээ ирэхүү? -аан за би одоо оч.иж явна түр хүлэ.элгэж байгаарай. Ийм бай.ж бо.лохгүй ээ залуу минь… хүнд дурл.асан байж болно гэхдээ аж.ил ам.ьдралаа ял.гах хэрэгтэй. Дараа тэг.эж байг.аад нэг тухтай ха.йя хэмээн бо.дсоор маш.интайгаа нис.эх нь х.олгүй ажилр.уугаа зүглэлээ. Эр хүн ба.йж хэзээнээс хо.олыг муу.гүй того.очоос сайн хийчих.дэг түүний энэ авь.яас нь ган.цаараа олон жил бие даан амьд.арч сурс.аных. Эцэг эх нь ям.агт гада.гшаа томило.лтоор яв.чихдаг бол.охоор ай.лын га.нц хүү хэн.ий ч гар.ыг ха.ралгүй бүх.нийг өөрөө амж.уулдаг байлаа. Зөө.лөн бу.йдан дээрээ тух.лан өөрийнхөө хийс.эн гары.н хоо.лыг идэн зу.рагт үзэх нь өдрийн алжа.алыг та.йлах мэт биеийг амр.аана. Зура.гтаар янз бүрийн л нэвтрү.үлэг гарна. Сүү.лдээ оли.гтой үзчи.хээр ч юм ол.дохгүй нь гэсэн аят.ай аль дуу кли.п гарж байгаа дээр нь сув.гаа таар.ууллаа. Чата.ар гарах за.рыг хэсэг ажи.глан суутал: “20-24na.snii oort.ei itge.ltei, 180-aas dee.sh undu.rtei, dajg.ui tsar.ailag, hal.amjtai, uhaa.lag, el.dew m.uu zur.shilgui, no.en nur.uutai hair min bo.lj ch.adah za.luug h.aij bn. no mo.ney… no s.ex… no jo.ke…” гэсэн ме.ссеж өөрийн э.рхгүй нүд.энд нь тусав. Хэхэ хөөрхий за.йлуул ха.йраа ха.йж байгаа юм бай.хдаа. Чамаар жаа.хан тоглочих.вол би чи.ний х.айр

чинь б.олчих юм биш биздээ. Мөнгө төгр.өг, се.кс хэрэ.ггүй гээд байга.анмаа, бас ийм о.хин ба.йдаг л юм байна гэж б.одох зуу.раа “ter hair chin bi bol chi yg yahuu?”гэсэн мес.сежийг яв.уулж амжив. “chi baij chadahuu? tiim bol saihan l sonsogdoj bn. za teg.eed uur.iiguu taniltsu.ulahuu nam.aig Bo.rte gdg…”гэсэн хариуг нь уншаад Темка за.жилж байсан буда.агаа ха.вийн нэг ца.цаж орхилоо. -юу вээээ энэ од.оо нэр нь Бөртэ юм байхдаа яасан инэ.эдтэй юм бэ “Namaig Temuujin gdg odoo 22toi ajilladag. chi bid 2-iin ner ygaad ingej taaraad bnaa xexe”гэсэн хариуг гай.хах а.суух зэрэ.гцэн үл тан.их тэр л охи.н руу илгээлээ. Бөртийн утас дэлб.эрэхэд хол.гүй байлаа. Монго.лын бүх залууч.ууд гоо.нь бие гоз.он тол.гой байга.амуу гэж бодогдо.хоор их мес.сеж ирэв. Бүгд л сайнуу.., гэж эхлэ.эд л тани.лцъя гэж төгсг.өсөн байхад га.нц л дуга.араас “ter hair chin bi bol chi yg yahuu?”гэсэн өөртөө дэ.ндүү ит.гэлтэй сон.ирхол татс.ан ганц л мес.сеж ирлээ. Тэмүүжин гэнээ? хэхэ энэ одоо на.даар тогл.оод байгаа юм байхдаа. Зүгээр л нэрээ хэ.лнэ биз юундаа хүн.ий анхаа.рлыг т.атах гээд нэр энэ тэр зох.иож хэлэ.эд байгаа сон.ин залуу вэ. “neree zohiogood blgui zugeer helwel yasiin, ymаr ajil hiidgiin ger hna ve, minii shaardlagiig bvgdiig ni hang.aj chada.haar bnu?”гээд оро.ндоо орчи.хсон Бөртэ тухтай нь арга.гүй ан.кет асууж эхлэв. “tegwel towchilson ner Temka, 1 gaz.ar ajilladag. Odoo.hondoo med.eh her.eggui gj bodoj bn. chi tiim he.tsuu shaar.dlaga bic.hsen bsn ymuu, harin chi oor.iinhoo talaar?” “Oortoo itgeltei bgaa chin nadad yah.aw taa.lagdaj bna gehdee tsaas.hid ha.ran bjil boloy. bi odoo 20toi ajill.adag ono.odor amra.ltiin odor am.raad l bj bna…” Месс.еж

би.чилцэх тусам сэт.гэлийг нь гижи.гдэх энэ нууц.лаг хэрнээ бие.э тоос.он за.лууг хурд.ан ха.рах юмсан. Бас боло.огүй ээ нэрээ Тэмүүжин гээд байгаа юмаа… хэмээн эл.двийг эргэ.цүүлсээр нэг мэдсэ.н зүү.дний гүн ной.рондоо ав.тсан байлаа. Өдрөөс хойш сэтг.эл нэг л гэгэ.лзээд хаашаа ч юм гарч зугаа.цмаар сан.агдах шиг. Үйлчилгэ.эгээ хийж дуус.чихаад Ану руу ярьнаа ер нь… гэж бодон нүд.эндээ үл мэд.эг инээ.мсэглэл тод.руулан амьдрал.ынхаа ут.га учрыг мэдэ.рье гэсэн аят.ай орой хаач.их талаараа эрг.эцүүлж гарлаа. -байна миний хөөрхөн найз нь хаана байгаан -аан одоо хи.чээл ба.раг та.рах гэж байна.., яасан юу боло.ов нэг л hаp.py байх чинь эээ -үгүй ээ яахав дээ амьд.рал сай.хан л байна шдээ, яагаад ур.вайж су.ух ёс.той гэж хэхэ… орой гар.ахуу? найз нь нэг сай.хан бүжиг.лэмээр байна гэхэд нь Ану адилхан бодо.лтой бай.сан мэт -энэ чинь л миний найз мөн дөө… тэгье л даа хэхэ ойрд 2-лаа чинь гара.агүй уда.ж байгаа юм байна ш дээ, ш.оу гэж юу бай.дгийг ч бараг м.артах ша.хсан байна шүү гэж

хэлэн тас тас хөх.рөн инэ.эд алдана. -за тэгвэл найз нь одоо аж.лаасаа гар.лаа, ява.ад очъё үүд.эндээ гара.ад ир за… гэж хэлээд у.тсаа тасаллаа. Гэр гэрэ.эрээ орж ху.вцасаа со.льсон багын 2 найз так.син дотор бө.өн инэ.эд ал.дан явцгаана… -сайхан ш.оуднаа тээ, Ма.сс оро.х уу яах уу? хэмээн алаг нүд.ээ эргэл.дүүлэх Анужинг хар.сан Бөртэ -за тэгьеээ тэгье ха.ашаа ч ор.сон яахав хэхэ -миний найз ор.оод бужигн.уулаад ө.гөх юм байгаа биздээ -угаа.саа чи бид 2 уу.х гэж биш я.ах гэж ор.дог билээ… ахахаха хэмээн за.луу насн.ыхаа гэнэн том.оогүй занг.аар тас тас хөх.рөлдөх инэ.эдийг нь Бөртийн утас тас.лах гэсэн аята.й ханги.нан ду.гарлаа. -мессеж!!! “hairaa haisan busgui haaguur ywj bn..? ”гэснийг унш.сан Бөртэ Ануг цааш.луулах сан.аатай -нэг хоногийн дотор х.айрт за.луугаа ол.оод гэвэл яа.хуу найз минь -аан за бас их сон.ин үзэгд.эл бай.х нь тэгээд тэр азт.ай аав.ын хүү нь хэн юм бэ дээ? -хэхэ үнэн.ийг хэлэ.хэд найз нь өөрөө ч хар.аагүй өчи.гдөр хийх юм олдо.хгүй ча.таар танил.цсын хихи… хэмээн бу.руу зүй.л хи.йсэн гө.лөг шиг цар.айлахад нь Ану их л га.йхаж балма.гдсан ян.зтай -амьд явса.ных юм юм үзч.их юм байна л даа, чи ер нь чата.ар ямар хүм.үүс танилц.дагийг мэ.дэхүү айн? гэхдээ өчиг.дөр юм бол арга.гүй л дээ чи ч эр.үүл ухаа.наар юм бод.ох сөхө.өтэй мана.тай бай.сан биз за за ер нь наад утсаа а.ваад ир хэм.ээн үг ду.угүй ут.сыг нь шүү.рэн авлаа. -я.ах гэж ба.йгаа юм бэ хүүе ээ гэхдээ Төөгөө ахыг мар.таад ху.длаа ч болов ийм зүйл.ээр сэтгэ.лээ х.уурч байвал на.йзад нь ама.р л байна ш дээ, үүнд чинь бур.уу юм юу

бай.гаан чи инг.эхэд юу гэж бич.ээд байгаан бэээээээ? -хүрээд ир гэж би.чиж байнаа. Эр.тхэн хара.ад ха.ясан нь дээр шдээ… хэр удна гэж месс.еж бич.илцэж ява.х гээд байгаа юм -за тэгээ тэг уг.аасаа тийм юм байна, эцси.йн эцэ.ст чи л ял.даг шүүдээ… гэж бу.улт хи.йсэн Бөртэ -ямар зал.уу байх болоо хэмээн сэт.гэлдээ хий хоо.сон дүр.сэлнэ. Их хот.ын за.луус ш.оу цэнг.ээнд ду.ртай болжээ… энд тэ.ндхийн кл.убууд их л хөл хөдөл.гөөн их.тэй амс.хийх зав.гүй а.жиллацгаана. Нүс.эр их дуу хөгж.им анир.гүйдэл гэж юу бол.охыг ч ума.ртах шиг ханги.наж, хаа са.йгүй гял.бан гийх гэрл.үүд нь залу.усын бүжигл.эхийг чим.эх гэсэн ая.тай тод хурц.аар аса.ж анивчна. -найз нь ямар хар.агдаж байна Тем.катай уулза.хад зүгээр байна уу? хэмээн с.анаа зов.сон байда.лтай цар.айчилж асу.ухад нь Ану хэсэг ажин сууснаа -чиний энэ дур бу.лаам төр.хийг то.охгүй өнг.өрөх тэн.эг за.луу байвал найз.даа тэр зал.ууг ав.аад ир за, тийм х.үн ба.йвал би түүнд зүгээр л сох.ор гэсэн пай.з на.аж өгье хэхэ. -за хүн цаашл.уулаад бол.илдоо, хэтэрхий зад.гай хувца.сласан ч юмуу н.амайг хө.нгөн явд.алтай ох.ин гээд бодчи.хвол яа.хын -хүүеэ миний н.айз м.өнүү, чи арай цаадх.андаа ута.сны цаа.наас дурла.чихсан юм биш биздээ -за тэр нь ч юу юм бэ хэм.ээн ямар нэг зүйл.ийг бодло.гошрох цага.ахан ца.райнд нь ши.мэн у.усан win.e нь хал.уу орги.вуу гэлтэй үл м.эдэг яга.арсан хац.ар нь Бөртийг улам ч х.арц бул.аам бол.гож харагдуулна. Ёооё тэр тонт.гор өгзө.гтэй охи.ныг харда.а, тэр ман.ийх нь шүү са.йн анз.аарч байгаарай. Гара.хад нь ар.аас нь гаръя хэмээн хажууг.ийн шир.ээнээс нүд.ээ уна.гах ша.хсан зал.уусаас эхлээд Бөртийн би.е х.аа, цар.ай

зүс.энд хамаг зү.йлээ зори.улъя гэх нь цө.өнгүй. Эгээ л мэргэ.жлийн бүж.игчид үү хэмээн анд.уурахаар бү.жиг гэж ийм л з.үйл байдаг юм гэсэн шиг хөд.лөх 2 бү.сгүй орч.лон хорво.огоос тас.арсан уу гэ.лтэй дуу.ныхаа хэм.нэлд тэр чигээрээ ор.сон байлаа. Утас нь чич.рэх шиг болж цамц.ныхаа хал.ааснаас ав.аад ха.ртал Темкагаас мес.сеж ирсэн байв. “Hna bna, bi irchlee garaad ir”гэснийг унш.аад Бөртэ Ануруу гар.ъя гэсэн аят.ай нү.дээ ирм.эсхийн гар.ах үүд.рүү чиг.лэн явлаа. Найз нь ч энэ бүхн.ийг төв.өггүйхэн ой.лгож хой.ноос нь даг.ан алхав. -цара.йлаг бүсгү.йчүүд ийм эрт х.арих гэж б.айгаа юмуу? Бидэнтэй жаа.хан ха.мт байж ца.гийг хөгж.илтэй өнг.өрөөх талаар бодв.ол ямар байна? хэмээн ш.алиг бай.рын 2 за.луу и.лт өд.сөн бай.ртай дө.хөж ирэв. Иймэрхүү зал.ууст үн.эн гол.оосоо дургүй Бөртэ нүдни.йхээ булан.гаар хял.амхийн -чам шиг жа.алыг зуга.ацуулдаг нь би биш, онд.оо о.хин явж на.йр за зүг.ээр яву.улаадах… гээд уцаа.рлангуй аашл.ахад нь -ийм хөө.рхөн бүсгү.йгээс гарма.аргүй л аа.ш ав.ир байна даа, гэхдээ над.ад бүр ч илүү таал.агдаж байна гээч… хэмээн ёж.той инээх нил.ээн өн.дөр хэрнээ цэв.эрхэн даж.гүй зал.уу Бөртэ рүү нү.дээ сал.галгүй цоо ши.ртнэ. Гэтэл хаж.уунаас нь дагал.дагч нь уу гэсэн а.ятай савса.ганасан нэг найз нь х.эл а.маа билү.үдэн -манай най.зыг чи хэн бо.лохыг мэдэ.хгүй бол.оод л инг.эж аа.шилж байгаа байх… монгол.ын томоо.хон баячу.улын ган.ц хүү нь ш дээ, жаахан зөө.лөн з.ан гаргав.ал чамайг жарг.аах хүн.дээ хэмээн ээ.рч муур.ан хэл.эхэд нь Бөртэ -баяч.уулын ул.ыг долоо.ж яв.даг чам шиг юм гэж юу байдаг юм, хмм тэгээд яах гэсэн юм миний бие.ийг худал.даж ав.ах гээ юу

авъя гэсэн ч б.эл чинь хүр.эхгүй за гэж дүрсх.ийн уу.рлаад яв.ах гэтэл… тэвчэ.эр нь бара.гдсан үл тан.их зал.уу гар.наас нь угз та.тан ха.на руу ш.ахан з.огсов -хон.гор минь би.тгий ийм хат.уу бай л даа., би зүг.ээр л чамтай д.отно танил.цахыг х.үссэн юм. Чамд тат.агдсан минь тийм бу.руу зүй.л юм гэжүү? ийм гоо үзэс.гэлэнд дурл.ах нь зү.й ёс.ны ас.уудал ш дээ хэмээн тамх.ины ихү.үн үн.эр шин.гэсэн гараа.раа түүний ха.црыг илэ.хэд уурл.асандаа байж я.дсан Бөртэ ар.хи там.хи ханх.луулсан за.луугийн ха.цран дунд ган.ц сайх.ан ухам.сарын ал.гадалт амсу.улаад найзынхаа гар.аас угз атг.ан төв за.мын зүг яа.ран ал.халлаа…

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…