Home Өгүүллэг “ЖАВХЛАН” өгүүллэг төгсгөлийн “3-р хэсэг”

“ЖАВХЛАН” өгүүллэг төгсгөлийн “3-р хэсэг”

32 second read
0
0
1,500

Цуут.ай хүү.хэн хуримг.үй гэж манай энэ Жавхаа нэг л гунх.сан хүү.хэн явах юм арай л и.х за.нтай юу гэж ной.лын өрө.өны толинд хар.ангаа Сарааг хэлэхэд ной.лын өрө.өнөөс -За яасан та хоёр чинь

хү.зүү сэрээ.рээ ний.лээд л явд.агсан яагаад м.уу болчив -Ойрдоо толгой хаял.аад намайгаа тоох.гүй л байна.Өчигдөр ган.цаараа паб.д суу.ж байхтай нь миний нэг танил таар.аад гээд ярьж байна билээ.

-Заавал чамтай цуг ор.охгүй бол буруу.тан болч.ихдог юм уу.Би найз.ыгаа ара.ар нь муу.лсан хүнд дур.гүй гэсээр Чанцал гарч ирээд гараа уга.агаад чи наад хөө.рхөн ам.аараа дандаа хүн м.уулж байх

юм.Хааяа ч гэсэн сайн зү.йл ярьж бай гээд тов.ор тов.ор алх.аад гарч одов.Сараа хүнд нам бол.тол хэлүү.лсэндээ ша.ралхаж хаалга сав.ан гарав.Чанцал өрөө.ндөө очоод Жавхланг харвал ямар нэг юманд

ул.айран аж.илаа хийж суулаа.Эр.чүүдэд дур.амжхан эл бүсг.үй яагаад эрчү.үдээс дөлө.өд явдгийг нь дотроо гайхан ийм сай.хан хүү.хэн нээрээ яагаад хүн.тэй сууд.аггүй юм болоо гэж бод.оход хүргэв.Галтай

цогтой ,бага зэрэг эр.шүүд та.лдаа ,гэхдээ хувца.слалт до.нж зэрэг нь түүнд үн.эхээр таа.лагддаг. Сараад жаахан бухи.мдан орж ирснээ түүнийг ха.раад өөрөө мэдэ.эгүй юм чинь яахав.Ер нь мэдэ.хгүй байсан нь дээр.дээ хүн юу ч гэж ярис.ан ямар хамаат.ай юм өөрийн бодол өөртөө зөв биз гэж бодож суутал тасг.ийн хура.лтай шүү гэсээр ах.лах мен.ежер орж ирлээ.Тэр хур.ал дээр хамгийн ажилдаа идэ.вх гарг.адаг Жавхланг магт.ан цаашид өшөө их амжи.лт гарга.арай гэж онцго.йлон хэллээ.Гэтэл Сараа гэнэт -Бүгд л эрв.ийх дэрви.йхээрээ ажи.лаад байхад бусад нь дан.даа ар.д нь үлд.эх юм гэж үг х.аяв -Бид хэн юу хи.йж байгааг дандаа ха.рдаг Жавхлан хэзээ ч ажлыг та.ллаж хийж бай.гаагүй тэгвэл чи бас ийм ам.жилт гарга.адах бид сайн ажил.даг хүнээ хэзээд дэ.мжинэ шүү гэхэд Саран ама.ндаа -Хм цар.айгаар нь уралд.уулдаг л байх даа гэж ү.глэв. Жавхлан инээмсэглэн та бүхэн үргэлж дэмжиж байдагт би баяртай байна баярлалаа гээд суулаа.Жавхлан Саранг гайхан найз маань яагаад ингэж хэлэх болсон юм бол би түүний дургү.йг хүр.гэх юу хийлээ гэж гайх.аад тар.аад уулзаж яри.лцая гэж бодлоо.Орой ажил тарахад ажилдаа улай.ран суу.саар ганцаараа өрө.өндөө үлдс.энээ сая л анзаарав.Утсаа аваад Саран гийн утас руу залгав. -Байна уу ? -Байна

-Хүүе ээ чи явл.аа ч гэж хэлэх.гүй нэг мэдсэн ганц.аараа үлдэж -Өөрийг чинь амж.илтын төлөө зүтгэж су.ухад юу гэж төвө.г удах билээ -Чи яаг.аад ингээд ба.йгаа юм би чамд хийсэн гэм.гүй л юмсан -Яасан гэж би байгаа.гаараа л байна -Мэдэхгүй юм даа нэг л өөр хэг ё.г гээл -Зав.гүй хүнд саа.д болохгүй гээд явсан юм баяртай .Түүнийг хүүе гэхийн за.вдалгүй утсаа сал.гачив . Жавхлан үнэхээр гайх.аш та.сран үлдэв.Өөрт нь тэгт.лээ ата.архан түүнээс ил.үү га.рч чадахгүй дээ бач.имдан байгаа найзыгаа тэр үнэ.ндээ яаж ч мэдэх вэ дээ.Сэтгэл нэг л гонс.гор болчив.Энэ үед түүнд эм болох хүн мэдээж Элдэв .Түүн тийш залгав -Байна уу ? -Аан байнаа хө гэх түүний дотно хоол.ойг сон.соод өөрийн эрхгүй инээ.мсэглэв. -Чи ажлаасаа тарсан уу? -Яаг гарах гэж байна танд миний тус гараа юу? -Тэглээ хамт хоолонд оръё би очиж авах уу? -Орох газраа хэлчих би яваад очъё -За тэгвэл би чамайг гэрийн ойролцоох түр.гэн х.оолны г.азар хүлээлээ шүү. -За би удахгүй нис.ээд л очлоо түр баяртай.Жавхлан саяхны гом.дол гайх.шрал ор.гүй

алга болсныг огт анзаар.сангүй инээмсэглэн гарлаа.Шар.сан тах.ианы газар орон ижилхэн хоол захиалаад хүлээн суулаа.Ёстой л нисэ.эд ирэв үү гэмээр хурдан Элдэв ороод ирэв. -Пөөх чи нээрээ яасан хурдан ирэв ээ -Чамайг дуудахаар би чинь бөгс.өнд өө пуу.жин зүү.сэн мэт л ирнэ шүү дээ.Тэд инээлдэн хооллож ,дараа нь Жавхлангийн гэ.рийг зорилоо.Нэг л мэдэхэд хам.тдаа бай.хдаа илүү их аз жаргал мэд.рэх болсон оо хэн хэн нь анзаа.рсан ч Элдэв зинд.аа таар.ахгүй, болол.цооны хүү.хэн өөрийг нь хүлээн зөвшө.өрөхгүй гэж бодсоор.Харин Жавхлан яагаад намайг гуйда.ггүй юм бол хар.аад байхад надад са.йн л юм шиг сан.агдах юм гэж бодож байлаа. Тэгээд түүнээс юу уу.хыг нь асуугаад цай л ууя гэснийг нь огт авч хэлэ.лцэхгүй д.арс онг.ойлгон хоёр ши.лэн хун.даганд хийгээд ирэв.Элдэв гайхан өнөөдөр баяр юм уу гэхэд -Би чамаас нэг зүйл асууя чи намайг юу гэж боддог вэ? -Юу гэсэн үг вэ ?Маш сайхан эмэ.гтэй надад маш их таал.агддаг гэж дуржи.гнуулан хэлэхэд,Түүнийг сандар.сандаа хурдан яриад бараг өөрөө юу хэлсэн ээ мэдэж байгаа болов уу гэсэн бодол төрөв.Жавхлан хунд.агаа тул.ган шим.эн уус.наа -Надтай хамт амьд.раач гэхэд Элдэв уу.ж байсан дарса.ндаа ца.цан гай.хан харав.Жавхлан их л тайвнаар -Чамайг хүлэ.эж хэзээ намайг ха.мт амь.даръя гэх бол гэж хүлэ.эсээр суутал би буур.ал болох байх

гэлээ.Элдэвийн дотор нэг том баяр болох шиг тэрээр нүүрэндээ инээмсэглэл тодруулан сөх.өрч суу.гаад -Тэгвэл би үүрд чин.ийх гээд гар.аас нь барив.Түүнийг хумин тэвр.ээд орон дээр аваа.чин зөө.лөн тав.иад чамд би хичн.ээн ду.ртай гээч гэж шив.нэх шах.ам хэлээд нүүр нүд.гүй амьс.галах завд.алгүй үн.сэв. Сэтгэл нийлсэн хосын цэнгэ.лийн ху.р бу.уж түр амьс.гал даран хэвт.эхдээ Элдэв түүнд амьдралаа ярив.Хоёр эгч гурван дүүтэй эгч нар нь тусдаа амь.драл хө.өгөөд явсан.Надад гурван дүүгээ хар.ах үү.рэг бий гэхдээ хоёр эгч хувааг.аад гэртээ байл.гадаг.Удахгүй эхнэ.эсээ хотод ирж оюу.тан болно.Надад ажилаа хийгээд хаг.асыг нь чамд.аа үлдсэн.ийг нь дүү нартаа зориу.лах л боломж бий миний амьдр.ал ийм л байна.Аа.в ээ.ж бай.хгүй гэлээ.Ярьж дуусаад чим.ээгүй хэв.тэх Жавхланг хар.тал тэр

у.йлж байв. -Яасан бэ гээд санд.ран өндийхөд -Түүнийг дарж цээ.жин дээр нь хэвт.ээд чи минь дотроо ийм их юм бодож олон асууд.алтай явж байхад би чамайг мэдэ.хгүй явж хүн гэдэг өөрт байгаа зовл.он жарг.алаа яри.хгүй л бол хэн ч түүнийг нь ойлго.хгүй юм даа.Би чамдаа тус.алнаа ганцхан чи намайг хэзээ ч орхи.ж бол.охгүй шүү гэв.Элдэв түүнд ихэд бая.рлаж түүнийг ха.йрлан үнс.эж дахин нялу.урахад Жавхлан таала.мжтай гэгч нь түүнд хариулан ян.аглав. Тэрээр түүнд -Урд нь чи намайг ноо.лоод гээд дур.гүй ба.йсан гэтэл чи минь ийм урин тача.ангүй байх гэж -Надад хүс.эл байвч чамайг хүсэ.хэд хор.их тусам дур.лана гэж боддог байсан хамаг бүхнээ шууд өг.чиж боломгүй санаг.даад гэж эр.хлэв. * Жавхлан улам л өнгө орон ажи.лаа тар.аад яаран гэрл.үүгээ гүйх болж Элдэв байдаг газраасаа нэг мөсөн тэднийд ирэв.Орой бүр хамт гадуур алхан өдөр бүрийг шинэ зүйлсээр угтан нэгэн улирал дуусахад Жавхлан бие дав.хар болсоноо мэдэв.Тэрээр хамгийн түрүүнд сар шинээс хойш нэг ч хаа.лгыг нь тата.агүй аав ээждээ очлоо.Охиноо ирэх.эд тэд бая.рлан угтаж ажил ажил гээд үзэгд.эж хараг.дахгүй юм хааяа ингээд ба.раагаа хару.улж бай гэж үглэв.Ээж нь охин.оо ямар нэг зү.йл хэлэх гээд байгааг мэдээд -Миний охин царай зүс сайхан байна яд.арч байна уу?гэж асуув

-Яд.раагүй ээ гээд нү.днээс нь нул.имс гара.хад ээж нь санд.арч -Үгүй яав юу болов хэлэ.лдээ гэснээ хөөе өвг.өөн нааш ир гэв.Аав нь цаад өрөөнөөс гарч ирээд -За та хоёр чинь яагаад нус ну.лимс болов -Ааваа ээжээ би хүн.тэй суу.ж байгаа бас хам.т ам.ьдарч байгаа -Хүүе ээ гял.ай гэж ашгүй дээ аль нут.аг юм эжий аав нь хаана юм -Аав ээж бай.хгүй өө.д бол.сон энд хотод ганц.аараа аж.ил хийдэг гурван дүүтэй хоёр эгчтэй сайн залуу бий, харин та хоёрын минь хүсс.эн эд хөрөн.гөтэй хүн биш л болж таарлаа. -Хүний хөрө.нгөтэй с.уух биш хүн.тэй нь су.уна бидэнд чи л аз жаргалтай байвал болох нь тэр гэж аав нь хэлэв.Харин ээж нь -Миний охин л жаах.ан зов.ох нь дээ гэв. -Ээж минь харин ч охин нь жаргалтай байна.Би бас би.е давх.ар болсон та хоёр минь эмээ өвөө болох нь дээ -Өнөөдөр чинь яасан сайхан өдөр вэ гэж хоёр хөг.шин хөл хөө.рцөг болов.Жавхлан тэндээс гарахдаа аав ээж нь Элд.эвийг сана.сныг бодв.ол давгүй хүл.ээж авсанд баярлан гэртээ ирлээ.Элдэв гал тогоонд юу ч юм хайран шажи.гнуулж байв.Жавхлан ар.аас нь тэв.рэн зогс.оод -Ямар сайх.ан үнэ.ртэй юм бэ бүүр өлс.өж гэснээ би сая аав ээж дээрээ очоод чам.айгаа хэл.ээд ирсэн гэхэд Элдэв сандран -Юу гэж байна гээд айса.н хар.цаар харав

Жавхлан тачиг.натал инэ.эж наад царайгаа хар.даа гэснээ энэ гэдс.энд байгаа хүү.хэд бас чам шиг ийм цара.йтай гар.ах байхдаа гэв.Элдвийн царай дахиад л өөрчлөгдөн -Хайраа чи яаж нэг доор ийм ай.мар мэдээ, сайхан мэдээ хоёрыг хэл.ж чад.даг байнаа би бүүр яах учр.аа ч ол.охгүй боллоо -Миний хайр баярла тэд са.йхнаар хү.лээж авсан үр.ийн м.инь эцг.ийг тэд хүлээн зөвш.өөрөлгүй яахав дээ гэхэд Элдэв түүнийг өрг.өн эрг.үүлж -Надад чи минь ямар сайхан бэл.эг өгөө вэ баярлалаа хайрт минь одоо гурв.уулаа сайхан амьдарна Жавхлаан би чамдаа маш их хайртай та хоёрынхоо төлөө зүтгэхэд бэлхэн гэж ёслов.
Төгсөв.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…